25/03/2022

Na intern overleg hebben de leden van Lionsclub Wieringermeer e.o. een beslissing genomen over de verdeling van de opbrengst van de Lions Kale Takkenloop die op zondag 13 maart 2022 heeft plaatsgevonden. De beslissing is genomen om een viertal goede doelen/organisaties een bijdrage te geven van ieder € 250,00.

Bij deze beslissing hebben de Lions gehandeld in overeenstemming met het door hen gehanteerde beleid dat de opbrengsten van hun activiteiten ten goede te laten komen aan lokale goede doelen/organisaties. Op basis hiervan is de beslissing genomen om zowel Speeltuinvereniging Helderse Buurt te Hippolytushoef als de organisatie achter het Wieringer Ontmoetingsdiner een gift van € 250,00 te doen toekomen. Beide organisaties zetten zich in voor de leefbaarheid van de lokale samenleving.

De derde bijdrage van € 250,00 wordt gegeven aan een lokale deelnemer van Alpe d’HuZes. Deze deelnemer heeft in de afgelopen jaren al meerdere malen meegedaan aan Alpe d’HuZes en hiermee gelden opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. De Lions zijn van mening dat deze inzet ondersteuning verdient.

Het laatste bedrag van € 250,00 zullen de Lions beschikbaar stellen aan Marianne de Bruijn uit Hippolytushoef  om haar hulpactie voor Oekraïne  te ondersteunen.

Lionsclub Wieringermeer e.o. hoopt niet alleen alle deelnemers van dit jaar, maar ook vele nieuwe deelnemers, te mogen verwelkomen bij de Lions Kale Takkenloop 2023 die in principe staat ingepland voor begin januari 2013. Zie  www.kaletakkenloop.nl.

Niet alleen voor wat betreft de Lions Kale Takkenloop, maar ook voor alle andere activiteiten geldt dat de behaalde opbrengsten ten goede komen aan lokale doelen/organisaties met een sociaal of maatschappelijke inslag. Dergelijke doelen/organisaties kunnen een beroep doen op de Lions.

Men kan zich tot de Lions wenden doormiddel van een e-mail naar wieringermeer@lions.nl.

Nadere informatie over dit persbericht kunt u verkrijgen bij Gerhard Benjamins ( 06 2808 9432) en Martin van der Hout (06 2341 2570)