22/09/2018

Gas terugnemen bij verduurzamen eigen woning!

In een overvolle Cultuurschuur in Wieringerwerf mocht president Martin van der Hout van de Lions Wieringermeer e.o. terugzien op een geslaagde informatieavond met het thema ‘verduurzamen van de eigen woning Hoe werkt dat nou eigenlijk?’. Wat duidelijk werd door de verschillende inleiders was wel dat lang nog niet alles duidelijk is. Als eerste inleider ging wethouder Theo Meskers van gemeente Hollands Kroon in op het feit  dat we naar gasloze woningen toe moeten. Deze maatregel geldt voor nieuwbouwwoningen al vanaf 1 juli jl. De landelijke overheid geeft echter slechts summier  aan hoe de processen moeten worden ingericht. Voor Meskers betekent dit dat we met bestaande bouw niet te hart van stapel moeten lopen met rigoureus aanpakken van allerlei aanpassingen van de woning totdat duidelijk is welke mogelijkheden er vanuit de rijksoverheid worden  aangeboden. Voor producttechnische vragen verwees hij naar het Bouwloket.

Jonathan Parr, product owner duurzaam wonen particulieren van Rabobank Nederland liet in een overzicht zien op welke onderdelen van besparingsmaatregelen wat terugverdiend kan worden.  Daarnaast liet hij zien voor welke opgaaf de grootste hypotheekverstrekker van Nederland staat.  Met een portefeuille van 838000 woningen die naar het A label gebracht moeten worden  ontstaat er een enorme kredietvraag om dit te kunnen financieren. Uiteraard hebben ze hier passende oplossingen voor waar de locale adviseurs meer over kunnen vertellen.  Voor meer informatie omtrent de te nemen maatregelen wordt tevens verwezen naar www.greenhome.nl .

Peter van Zutphen ging in op de wijze waarop met name stolpboerderijen aangepakt kunnen worden met betrekking tot energiebesparende maatregelen. Dit zette hij af tegen het belang van het behoud van de klassieken stolpen in het landschap.  Na de pauze was het Jeroen ter Heerdt die werkzaam is bij Microsoft om iets te vertellen over smart living en de toepassing van domotica. Hij wist de zaal te verrassen met enkele voorbeelden hoe je met het verzamelen van data de  functies in je woning zo kunt aansturen dat er sprake kan zijn van substantiële energiebesparing. Het slot was voor isolatiespecialist Peter Grozema. Hij zette helder uiteen op welke plaatsen in de woning het meest warmteverlies plaatsvindt en combineerde dit met het geven van praktische tips hoe dit aan te pakken. Hij besloot zijn presentatie met de alles zeggende slogan ‘een goed begin is het stoppen met half werk’. Na een korte forumdiscussie kon de avond worden afgesloten in de wetenschap dat iedereen van start kan gaan met het nemen van energiebesparende maatregelen.  De vragenstellers in de zaal lieten zien dat duurzaam wonen leeft onder de bevolking en dat het gewaardeerd werd dat de Lions deze avond hadden georganiseerd.

Voor de Lions club Wieringermeer eo betekent  de avond het startpunt om duurzaamheid in Hollands Kroon verder op de kaart te gaan zetten.