22/12/2021

Door de nieuwbouw Noorderlicht zijn alle bewoners tijdelijk verhuisd naar Wieringerwaard.

Maar uit het oog is niet uit het hart. Daarom zijn de Lions ook dit jaar naar  Molenweid gegaan met een echte Wieringer traktatie. De Wieringer koeken van  Bakker Bellis en de metworsten  van Slager Ottens werden door Etienne Broersma  en Gerhard Benjamins van de Lionsclub overhandigd aan  Jeannette Braaksma-Vriesman van Samen, die er  voor zal zorgen dat het wordt uitgedeeld aan de oud bewoners van  Noorderlicht.  En natuurlijk worden de  andere bewoners en het personeel van Molenweid niet vergeten; zij kunnen meegenieten van deze specifieke Wieringer traktatie.

De nieuwbouw van Noorderlicht verloopt spoedig en  wij hopen dat wij volgend jaar weer een traktatie mogen aanbieden als Lionsclub, maar dan in Hippolytushoef!

Nadere informatie over dit persbericht kunt u verkrijgen bij Etienne Broersma (06 2302 5551)

of Gerhard Benjamins ( 06 2808 9432)