09/01/2023

Beste mensen,

Namens de Lionsclub Wieringermeer e.o. wil ik u en alle andere deelnemers aan de Lions Kale Takkenloop van zondag 8 januari hartelijk bedanken. Jullie hebben met ons genoten van een prachtige wandeling, fantastisch weer en met jullie bijdrage helpen jullie ons helpen!

Eén van de goede doelen die wij mede dankzij de opbrengst van de Lions Kale Takkenloop ondersteunen is de jaarlijkse Paardrijdag voor bewoners van ’s-Heeren Loo (Noorderhaven). Maar wellicht zijn we in staat nog meer lokale doelen te steunen, zie hiervoor onze website.

 

Dank aan jullie allen en tot volgend jaar!
Schrijf alvast in uw agenda:
7 januari 2024 Lions Kale Takkenloop

 

Nog een speciaal woord van dank voor onze vrijwilligers en de mensen die onze actie ondersteunen. De EHBO-ers, de website-specialist, de video- en fotografen, dhr. en mevrouw De Waal en de mensen van de Snippenwei, Staatsbosbeheer. Ook de leden van de Soroptimistclub Wieringerland bedankt voor de mooie samenwerking.
Wij hopen dat wij volgend jaar weer op jullie mogen rekenen.

Met vriendelijke groet,
Namens de Lions Club Wieringermeer e.o.,

 

Gerhard Benjamins
President